Winnica
Nasza winnica położona jest w Ożarowie Pierwszym, niedaleko Opola Lubelskiego. Usytuowana jest w sąsiedztwie malowniczego regionu Małopolskiego Przełomu Wisły, który obejmuje 70-kilometrowy odcinek doliny Wisły od Zawichostu po Puławy. Dolina ma stosunkowo wąski kształt i dość strome zbocza, zbudowane głównie ze skał węglanowych (opoki i wapienie). Takie warunki geologiczne oraz fakt, że Wyżyna Lubelska jest regionem o największej ilości dni słonecznych w roku, umożliwiają uprawę winorośli.

Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu od posadzenia kilku krzaków na własne potrzeby degustacyjne. Szybko okazało się, że uprawa winorośli i produkcja wina daje nam przede wszystkim wielką satysfakcję i radość, a także możliwość eksperymentowania z nowymi odmianami i smakami.

Dotychczas Winnica Rubinowa liczyła 0,1 ha winorośli przerobowej do produkcji win białych i czerwonych. Ten niewielki areał pozwolił wyselekcjonować odmiany, które nadają się do uprawy w naszych warunkach, a w efekcie do produkcji jakościowego wina. Wiosna 2016 przyniosła zmiany związane ze zwiększeniem powierzchni uprawy. Na areale liczącym 0,65 ha zostały nasadzone nowe odmiany.

Drugą część winnicy stanowi obszar 0,2 ha winorośli deserowej znajdującej się pod osłonami. Posiadamy ponad dwadzieścia różnych rodzajów odmian deserowych, z których jako główne można wyróżnić: Skarb Panonii, Kodrianka, Arkadia i Ajwaz.